STATEMENT ONDERNEMERS ZORG

Wij vormen een platform voor ondernemers die zich zorgen maken over de huidige maatregelen en kabinetsplannen inzake de COVID-19 pandemie.

Wij maken ons zorgen over onze ondernemingen. Deze zijn veelal ons levenswerk en van levensbelang als het gaat om het levensonderhoud van onszelf, iedereen die werkzaam is in de onderneming en alle gezinnen die daaraan verbonden zijn.

Wij voelen ook zorg voor anderen en durven dus verder te kijken dan ons eigen belang en onze eigen onderneming. We accepteren natuurlijk dat crisis- of noodmaatregelen ons kunnen raken, zeker als deze anderen (en wellicht ook onszelf) helpen in goede gezondheid door deze pandemie te geraken.

Wat wij echter niet klakkeloos accepteren is dat het kabinet, op ingeven van het RIVM en enkele experts, ondernemend Nederland naar de slachtbank leidt. De huidige maatregelen kennen een flinterdunne en telkens wisselende onderbouwing. Ze zijn daarnaast vooral ingegeven door angst.

Er zijn talloze andere scenario’s en mogelijkheden die ook kansen bieden om met zijn allen zo goed mogelijk door deze uitdagende tijden te komen maar deze worden niet serieus genomen. Het geluid uit politiek Den Haag is te eenzijdig en lijkt slechts ingegeven door hongerige media, gebrek aan creativiteit en weinig oog voor andere zaken dan bijvoorbeeld IC capaciteit.

Onze samenleving is meer dan alleen de mensen die nu ziek of zelfs stervende zijn en als wij niet goed zorgen voor de hele samenleving wordt de COVID-19 pandemie een tragedie die veel meer mensen raakt dan hen die aan het corona virus lijden.

Het is tijd voor een stevig alternatief geluid waarbij we oog houden voor de mensen die nu acute hulp nodig hebben: In de ziekenhuizen en corona opvangcentra maar zeker ook elders in de maatschappij.

Wij ondernemers zijn de financiële kurk waarop Nederland al decennia drijft. Onze boterham is vaak ook die van vele anderen in de maatschappij en in die zin wij zorgen voor onszelf, elkaar en voor de maatschappij. Dat doen wij met liefde, moed en doorzettingsvermogen.

Ondernemend Nederland maakt zich zorgen en voelt zich niet of nauwelijks gehoord. Dat is niet de plek waar wij horen te staan en daarom is dit platform ontstaan.

Ondernemers Zorg zet zich in voor een breder maatschappelijk en politiek debat over de huidige maatregelen en kabinetsplannen rondom COVID-19. Daarnaast pleiten wij voor de mogelijkheid voor iedere kiesgerechtigde burger om zich hierover middels een referendum uit te mogen spreken.

Wij komen in verzet tegen de huidige maatregelen en kabinetsplannen die misschien een aantal levens redden maar zeker heel veel ondernemingen beëindigen en uiteindelijk de BV Nederland zullen verwoesten.

Dát is Ondernemers Zorg!

Noot: Wij steunen diverse andere initiatieven en platformen zoals #wijwillenopen en kunnen ons uitermate goed herkennen in recente uitlatingen inzake dit thema van onder andere Damiaan Denys, Marli Huijer, Kees de Kort en andere bekende en minder bekende mensen die pleiten voor een breder maatschappelijk perspectief en openbaar debat.